Ein Cwricwlwm / Our Curriculum

Mae datblygu a chyflwyno’r cwricwlwm yn allweddol er mwyn darparu cyfleoedd i ddysgwyr ddatblygu eu sgiliau a’u dealltwriaeth a gwneud cynnydd mewn meysydd dysgu a phynciau ac ar draws y cwricwlwm.

Curriculum development and delivery is key to providing opportunities for learners to develop their skills, understanding and make progress within learning areas, subjects and across the curriculum.

Cwricwlwm / Curriculum

 

Gwybodaeth Siarter Iaith i rieni / Siarter Iaith Information for parents 

Rhaglenni Cyfnod Sylfaen /

Foundation Phase TV Programmes 

Rhaglenni Cyfnod Allweddol 2 

Key Stage 2 TV Programmes