Ein Cwricwlwm / Our Curriculum

Mae datblygu a chyflwyno’r cwricwlwm yn allweddol er mwyn darparu cyfleoedd i ddysgwyr ddatblygu eu sgiliau a’u dealltwriaeth a gwneud cynnydd mewn meysydd dysgu a phynciau ac ar draws y cwricwlwm.  Cwricwlwm 2008

Mae’r Cwricwlwm yng Nghymru yn newid a chaiff ei ddefnyddio ledled Cymru o 2022.  Darllenwch mwy yma. Cymrwch olwg ar y Cwricwlwm yma a gwyliwch y fideo byr
yma.

~~~~

Curriculum development and delivery is key to providing opportunities for learners to develop their skills, understanding and make progress within learning areas, subjects and across the curriculum. Curriculum 2008.

Our Curriculum in Wales is changing and will be used throughout Wales from 2022.  Read more here.  Take a look at the new Curriculum here and watch
this
short video.

 

Gwybodaeth Siarter Iaith i rieni / Siarter Iaith Information for parents 

Rhaglenni Cyfnod Sylfaen /

Foundation Phase TV Programmes 

Rhaglenni Cyfnod Allweddol 2 

Key Stage 2 TV Programmes