Mili Malwen - Meithrin/Nursery

Croeso i ddosbarth Mrs Williams, Miss Lock a Mrs Downes
Welcome to Mrs Williams, Miss Lock and Mrs Downes’s class

 24 o ddisgyblion sydd gennym yn Nosbarth Mili Malwen
We have 24 pupils in Dosbarth Mili Malwen

Ein thema am y tymor yw’r Gaeaf.
Our theme for this term is Winter