Owain Glyndŵr - Bl4/Yr4

Croeso i ddosbarth Mrs Hoey
Welcome to Mrs Hoey’s class

21 o ddisgyblion sydd gennym yn Nosbarth Owain Glyndŵr.
We have 21 pupils in Dosbarth Owain Glyndŵr.