William Morgan - Bl5/Yr5

Croeso i ddosbarth Miss Reid.

Welcome to Miss Reid’s class.

25 o ddisgyblion sydd gennym yn Nosbarth William Morgan.

We have 25 pupils in Dosbarth William Morgan.