Cinio Ysgol / School Meals

Darperir cinio ysgol gan Chartwells am £2.15 y dydd ac rydym yn defnyddio ParentPay.  Rhaid i rieni rhoi credyd mewn i’w cyfrif er mwyn i’w plentyn derbyn cinio ysgol.

Meals are provided by Chartwells and cost £2.15 a day and we use ParentPay.  Parents have to credit their account in order for their child to receive a school lunch.

Bwydlen Chartwells / Chartwells Menu 25.4.22 – 24.10.22