Clybiau / Clubs

Clwb Brecwast (Derbyn – Bl.6)/ Breakfast Club (Reception – Yr6)

8:10 – 8:50

Mae’r drysau’n cau am 8:30 / Doors close at 8:30

 

Clybiau ar ôl ysgol (Bl 1-6) / After School Clubs (Yrs 1-6)

Rydym yn disgwyl bod pob plentyn yn aelod o’r Urdd er mwyn aros i’r clybiau. (£7)

We expect all pupils  who attend the clubs to be members of the Urdd (£7)

3:00 – 4:00

50c yr wythnos / 50p a week

Dydd Llun: Pêl-droed • Gymnasteg
Dydd Mawrth: Clwb yr Urdd (Bl 1 & 2) • Pêl-rwyd • Codio
Dydd Iau: Clwb Eco • Clwb y Ddraig (Bl 3-6 / Yr 3-6)

Monday: Football • Gymnastics
Tuesday: Clwb yr Urdd (Yr 1 & 2) • Netball • Coding
Thursday: Eco Club • Clwb y Ddraig (Bl 3-6 / Yr 3-6)