Cymorth a Chyngor / Support and Advice

Cymorth a chyngor i deuluoedd
Support and advice for families

  1. Cadw Dysgwyr yn Ddiogel /Keeping Learners Safe
  2. NSPCC linc
  3. Mind Cymru
  4. Families First / Families First Casnewydd (Newport)
  5. Magu Plant/Parenting (tips on parenting)
  6. School Counsellor Service / Gwasanaeth Cynghorwr Ysgol
  7. Ymgyrch Encompass / Operation Encompass

Anghenion Dysgu Ychwanegol / Additional Learning Needs

https://www.snapcymru.org/help-for-families/aln-reform/

https://gov.wales/additional-learning-needs-transformation-programme

Diogelwch ar-lein/ Online safety

https://www.saferinternet.org.uk/safer-internet-day/2019

http://www.thinkuknow.co.uk

http://www.kidsmart.org.uk

http://www.childnet.com

http://ceop.police.uk

www.internetmatters.org

https://www.nspcc.org.uk/preventing-abuse/keeping-children-safe/online-safety/parental-controls/