Yr Iaith Gymraeg / The Welsh Language

Dogfen – Cefnogi teuluoedd gyda’r iaith Gymraeg

Document – Supporting families with the Welsh language

Dyma rhai gwefannau i’ch helpu i ddysgu’r iaith:

Here are a few websites to help you learn the language:

Dysgwyr Cymraeg S4C / Welsh Learners S4C

Dysgu / Learn

Say Something in Welsh

Duolingo

Learn Welsh Gwent

Siarter Iaith – Welsh Language Charter

Rhaglenni Cyfnod Sylfaen – Foundation Phase TV Programmes (Younger children)

Rhaglenni Cyfnod Allweddol 2 – Key Stage 2 TV Programmes (older children)

Apiau Cymraeg / Welsh language apps