Ein Staff / Our Staff

Pennaeth / Headteacher
Mrs Clare Hoey

Uwch Dîm Rheoli  / Senior Management Team

                                        Dirprwy Bennaeth (Dros Dro)     Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol
                                          Acting Deputy Head                  Additional Learning Needs Coordinator
                   

Tim Mili Malwen
Meithrin / Nursery

Tîm Elfed yr Eliffant
Derbyn / Reception

Tîm Sali Sws
Blwyddyn 1

IMG_2015

Tîm Bili Broga
Blwyddyn 2

IMG_2018

Dewi Sant 
Blwyddyn 3

Owain Glyndŵr
Blwyddyn 4

William Morgan 
Blwyddyn 5

IMG_2013

Betsi Cadwaladr
Blwyddyn 6

Tîm Cynorthwyol
Support Team