Llywodraethwyr / Governors

Cadeirydd / Chair


Ms Olwen Allender

Pennaeth /Headteacher

IMG_1996

Mrs Clare Hoey

Penodwyd gan yr ALl / LA appointed

Ms Olwen Allender                    Cllr Janet Cleverly

Aelodau cymunedol / Community members


 Mrs Amy Sefton               Mr Damien Downes (Vice Chair)

Cynrychiolwyr rhieni / Parent Representatives

  

Ms Fay Price                                     Ms Laura Wainwright                                         Ms Sian Taplin                       

Ms Kate Clarke

Cynrychiolydd y staff addysgu

Mrs Tossell

Staff (nad ydynt yn addysgu)

Miss Jenkins