Cyfathrebu/Communication

Ebyst yw ein prif ddull o gyfathrebu â theuluoedd y disgyblion.

Mae’n holl bwysig i rieni cael cyfeiriad ebost, er mwyn derbyn newyddion, llythyron a gwybodaeth bwysig ar gyfer ysgolion heb bapur.

 

Email is our primary method of communication with pupils’ families. 

It is important for all parents to have a current email address,  where you will then receive paperless school news, letters and important information.